RIADITEĽSTVO
BOHUSLAVA ŠVIHRU

Naštartuje svoje podnikanie efektívne.

HARMÓNIA

Dosahujeme výsledky so zreteľom na harmóniu a celkovú kvalitu života ľudí okolo nás.

REÁLNE VZORY

Najdôležitejším faktorom úspechu a rastu osobnosti je líder a prostredie. U nás je to zabezpečené tým, že každý, kto dosiahol kariéru, musel tou cestou prejsť pred vami, žiadne dosadzovanie na základe známosti a kontaktov.

PERSPEKTÍVA

Ľudia okolo vás mali, majú a budú mať plány .To je záruka, že služby v tejto oblasti budú mať budúcnosť dovtedy, pokiaľ budú mať ľudia ciele a chuť ich realizovať.

OSOBNÝ RAST

Výsledkom spolupráce je, že každý z nás / vás vie získané poznanie efektívne využívať vo všetkých oblastiach života, napreduje, rozvíja sa, rastie.

Riaditeľstvo Bohuslava Švihru

OVB je firma, ktorá už vyše 50 rokov vytvára podmienky pre každého, kto chce premeniť svoje schopnosti na výsledky.
Osobne to po 22 rokoch podnikania v spolupráci s OVB môžem s istotou potvrdiť, že sa naučíš: Inak riešiť situácie. Vidieť viac príležitostí. Realizovať svoje ciele. Postupne dosiahnuť po čom túžiš. Dosahovať výsledky. Spoliehať sa na seba tak, že si zvýšiš sebavedomie, preto sme firma podnikateľov pre podnikateľov.

Moja história v OVB sa začala písať v roku 1996 (mal som 21 rokov), keď to tak rátam tak väčšiu časť môjho života som už v spolupráci s OVB ?Podnikateľské vzdelávanie je úplne iné ako vzdelávanie v klasickej škole, tam sa dá odpísať, pripraviť si ťahák, možno trochu podvádzať, v reálnom živote to však neplatí, takže, keď som dostal úlohu veľmi rýchlo som zistil, že buď to urobím poriadne alebo sa aj tak nepohnem a keď tak 1. krok dopredu super a potom 2-3 späť.

V klasickej škole sa dlho teoreticky pripravujete a potom ….. V podnikateľskom vzdelávaní dostanete málo teórie a potom sa očakáva že to dokážete použiť v praxi. Efektívna kombinácia teórie a praxe je zásadná pre skutočný rast podnikateľa. Len si predstavte, že niekto by sa učil 5 rokov ako má behať a po 5 rokov by si prvý raz obul tenisky. Za tých 22 rokov som absolvoval rôzne tréningy, prednášky, semináre aj mimo OVB vzdelávania a nestále som sa utvrdzoval, že som na vynikajúcej “adrese”. Napokon, veď každý z Vás sa môže prísť presvedčiť, veľmi rád sa s Vami o tom porozprávam aj osobne o všetkom, čo Vás bude zaujímať.

Naša MISIA je jasná

  1. Konajme tak, aby ľudia po stretnutí s nami mali vyššiu kvalitu života.
  2. Vytvorme prostredie, v ktorom si ľudia môžu realizovať svoje sny a ciele, aby sa stali tým najlepším čím sa môžu stať, nech si naplnia svoje životné poslanie.
  3. Líder verí vo svojich ľudí viac ako veria oni sami v seba!

Investujte do seba

Vyberte si zo širokej ponuky služieb, ktoré ponúkame. V OVB sa individuálne venujeme potrebám každého z našich klientov.

Novinky z OVB

Zistite, čo je nové.

Povedali o nás

Počas pôsobenia sme mali možnosť pomôcť množstvu skvelých ľudí. Každého nášho klienta si vážime a ku každému pristupujeme individuálne.

Náš tím

Tím správnych a schopných ľudí je pre nás základom. Veríme, že jedinečná osobnosť každého z našich spolupracovníkov je kľúčom k úspechu spoločnosti, ale aj klienta.

Multimédia

Podcasty, prednášky a ešte viac z bežného života OVB.

OVB podnikateľský podcast

Prednáška ZADOBE – Bohuslav Švihra

Kontakujte nás

Vždy si na Vás radi nájdeme čas! Máte nezodpovedané otázky alebo záujem o stretnutie? Neváhajte, využite kontaktný formulár a my Vás obratom kontaktujeme.

Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed

Zakliknutím súhlasím, aby spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej len „OVB“) spracúvala mnou poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov na základe mnou udeleného súhlasu a za podmienok uvedených v Informácii o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby, s ktorou som sa oboznámil. Ako dotknutá osoba som si vedomý/á svojich práv, s ktorými som sa riadne oboznámil/a. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Copyright © 2019 riaditelstvosvihra.sk | Všetky práva vyhradené.

Menu